Cześć,

W celu zapoznania się z ofertą wypełnijcie proszę formularz poniżej - ofertę wyślę najszybciej, jak to możliwe.

Rezerwacje na rok 2021 zacznę przyjmować od dnia 1 stycznia 2020 r.

Michał

Zakres usług: *
RRRR-MM-DD
Rodzaj ślubu *
Zgoda na przetwarzanie danych (wymóg RODO od dn. 25.05.2018) *

* Informacje obowiązkowe

RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Michał Jabłoński FOTOGRAFIA z siedzibą przy Osiedle Młodych 28, w Grajewie (kod pocztowy: 19-200), tel.: 516-426-506, adres e-mail: ritualsfoto@gmail.com
2. Celem zbierania danych jest sporządzenie oferty fotografii ślubnej.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do sporządzenia oferty fotografii ślubnej. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zaprezentowanie oferty fotografii ślubnej.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.