Ankieta przedślubna

Cześć, proszę Was o staranne wypełnienie wszystkich pól, które Was dotyczą. Wiem, że część rzeczy już ustaliliśmy, ale pomimo tego, proszę o podanie informacji jeszcze raz, dla pewności. Celem ankiety jest zebranie najważniejszych informacji potrzebnych do ustalenia przebiegu mojej pracy w dniu ślubu. Tuż po tym, jak otrzymam formularz, skontaktuję się z Wami telefonicznie, żeby wszystko potwierdzić.

Zgoda na przetwarzanie danych (wymóg RODO od dn. 25.05.2018) *

RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Michał Jabłoński FOTOGRAFIA z siedzibą przy Osiedle Młodych 28, w Grajewie (kod pocztowy: 19-200), tel.: 516-426-506, adres e-mail: ritualsfoto@gmail.com
2. Celem zbierania danych jest realizacja umowy na wykonanie reportażu ślubnego.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy na wykonanie reportażu ślubnego. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja umowy.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego roku, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.